Rijksuniversiteit Groningen

De geschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen gaat meer dan vierhonderd jaar terug. De eerste rector, de Duitse Ubbo Emmius, was zeer belangrijk voor de universiteit en voor de Groningse geschiedenis.
Rond 1600 veranderde het dominante geloof in het noorden: van katholiek naar calvinistisch. De Latijnse school van Groningen ging op zoek naar een onderwijsvernieuwer met een calvinistische geloofsovertuiging. Dit werd de Duitse Ubbo Emmius. Hij kwam uit Greetsiel, vlak over de provinciegrens. Hij stelde de Hogeschool samen in 1614, de voorloper van de huidige Rijksuniversiteit Groningen.
Ubbo Emmius: de eerste Rector Magnificus
Ubbo Emmius werd aangesteld als eerste Rector Magnificus. Hij was na zijn studie in Geneve, met veel succes rector geweest van scholen in Norden en Leer. Voor de Stad Groningen was Emmius dus de ideale kandidaat om de Latijnse school te leiden. Hij is zeer belangrijk geweest voor de universiteit, een organisatie die voor een groot deel bepaalt hoe Groningen voelt en ervaren wordt.

Ubbo Emmius
Ubbo Emmius - Oost-Friese Rector Magnificus: bekijk de volledige Verhalenposter, ontwikkeld door Stichting BeeldBepalend en De Verhalen van Groningen
Er is nog een reden waarom Ubbo Emmius invloed heeft gehad op het Gronings erfgoed. Hij heeft namelijk als eerste over de Friese geschiedenis geschreven. Hij is daarbij in detail ingegaan op de deelgebieden Westlauwers Friesland, Friesland tussen Lauwers en Eems en Friesland ten oosten van de Eems. Hij beschreef wat er gebeurd was, vanaf de volksverhuizingen (vijfde eeuw na Christus) tot en met het jaar 1565: het begin van het Nederlandse verzet tegen Spaanse overheersing. Ubbo Emmius heeft zelfs heel Oost-Friesland doorgelopen om hiervan een kaart te kunnen maken.