Redactie Stichting BeeldBepalend

Stichting BeeldBepalend

Stichting BeeldBepalend produceert en ondersteunt culturele projecten die mensen bewuster maken van de leefwijze en (natuurlijke) leefomgeving van henzelf en anderen. Met onze projecten vragen wij aandacht voor individuen, groepen mensen en aspecten van maatschappij en natuur die volgens ons meer zichtbaarheid verdienen.