Privacy Statement

Hoe gaat Stichting BeeldBepalend om met gegevens en informatie?

Op de website Stichting BeeldBepalend worden persoonsgegevens verwerkt door middel van het contactformulier. We hechten veel waarde aan privacy en gaan daar zorgvuldig mee om. Hieronder beschrijven we hoe we omgaan met de gegevens op deze site en hoe we vormgeven aan de inhoud.

Nederlands recht

Op dit Privacy Statement en het gebruik van deze website is het Nederlands recht van toepassing. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt dan ook in overeenstemming met de toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving. Op het gebied van privacy geldt vooral de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Contactformulier Stichting BeeldBepalend

De gegevens die op het contactformulier van Stichting BeeldBepalend worden ingevuld (naam, e-mail, onderwerp en het bericht), worden uitsluitend gebruikt om jouw bericht te kunnen beantwoorden.

Verzamelen van gegevens

Vanuit Stichting BeeldBepalend worden geen gegevens verzameld. Er wordt statistiek bijgehouden van het website bezoek. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot individuele bezoekers.

Cookies

Op deze website maken we geen gebruik van cookies voor marketingsdoeleinden. Er wordt één cookie gezet om voor bezoekerstatistieken te bepalen of een bezoeker voor de eerste keer de website bezoekt. 

Veranderingen in het privacy- en cookiebeleid

Het kan noodzakelijk zijn om dit Privacy Statement te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct zichtbaar zijn op deze pagina. Het is aan te raden om regelmatig de informatie op deze pagina te lezen. Op die manier blijf je op de hoogte.

Contact