Privacy Statement

Hoe gaat Stichting BeeldBepalend om met gegevens en informatie?

Op de website Stichting BeeldBepalend worden persoonsgegevens verwerkt door middel van het contactformulier. We hechten veel waarde aan privacy en gaan daar zorgvuldig mee om. Hieronder beschrijven we hoe we omgaan met de gegevens op deze site en hoe we vormgeven aan de inhoud.

Nederlands recht

Op dit Privacy Statement en het gebruik van deze website is het Nederlands recht van toepassing. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt dan ook in overeenstemming met de toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving. Op het gebied van privacy geldt vooral de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Contactformulier Stichting BeeldBepalend

De gegevens die op het contactformulier van Stichting BeeldBepalend worden ingevuld (naam, e-mail, onderwerp en het bericht), worden uitsluitend gebruikt om jouw bericht te kunnen beantwoorden.

Verzamelen van gegevens

Vanuit Stichting BeeldBepalend worden geen persoonsgegevens verzameld. Er wordt statistiek bijgehouden van het website bezoek. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en daardoor niet te herleiden tot individuele bezoekers. Bij het gebruik van webshop, doneerfunctie of contactformulier, worden de ingevulde gegevens verstuurd aan de stichting. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor bestuursleden en worden alleen verwerkt om een order of vraag te verwerken. Gestelde vragen of geleverde informatie zullen op geen enkele manier bij derden terechtkomen.

Cookies

Op deze websites gebruiken wij geen cookies die privacygevoelig zijn. Voor cookies die geen of weinig inbreuk op de privacy maken, is geen toestemming van de bezoeker nodig. Dit zijn vaak cookies die een website beter laten werken. Het gaat bijvoorbeeld om analytische cookies. Deze website gebruikt slechts één analytische cookie om bezoekersstatistieken bij te houden. Zo krijgen we beter inzicht in het functioneren van de website. De inhoud van deze cookie betreft uitsluitend of een bezoeker deze website vaker heeft bezocht.

Veranderingen in het privacy- en cookiebeleid

Het kan noodzakelijk zijn om dit Privacy Statement te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct zichtbaar zijn op deze pagina. Het is aan te raden om regelmatig de informatie op deze pagina te lezen. Op die manier blijf je op de hoogte.

Contact