Over ons

Over ons
Anbi status

Stichting BeeldBepalend is met ingang van 1-1-2014 door de belastingdienst aangemerkt als Culturele Algemeen Nut Beogende Instellingen.

Bankrekening

Triodos: NL85 TRIO 0254 3133 02 t.n.v. Stichting BeeldBepalend

Inschrijving

RSIN: 851001282
Kvk: 53749065

Bestuur

Het bestuur van Stichting BeeldBepalend bestaat uit:
Voorzitter - Louise Stutterheim
Secretaris - Ingrid de Vries
Penningmeester - René de Boer

Meehelpen

Voor onze makers willen wij een levendig en onafhankelijk platform blijven bieden: voor nu en de toekomst. Donaties dragen eraan bij dat er verder wordt gebouwd aan onze missie: het produceren en ondersteunen van culturele projecten die mensen bewuster maken van de leefwijze en (natuurlijke) leefomgeving van henzelf en anderen.

Jaarverslagen

Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019