Over ons

Over ons

Anbi status
Stichting BeeldBepalend is met ingang van 1-1-2014 door de belastingdienst aangemerkt als Culturele Algemeen Nut Beogende Instellingen.

Bankrekening
Triodos: NL85 TRIO 0254 3133 02 tnv Stichting BeeldBepalend

Inschrijving
RSIN: 851001282
Kvk: 53749065

BESTUUR
Het bestuur van Stichting BeeldBepalend bestaat uit:
Sam Veeman - voorzitter
Ingrid de Vries - secretaris
René de Boer - penningmeester