Het Grafisch Museum (GRID)

Het GRID bevindt zich aan de Sint Jansstraat. In de historie van Groningen neemt deze straat een belangrijke plek in. Op de locatie waar nu het museum is gevestigd, hebben de Duitsers na de Tweede Wereldoorlog gecapituleerd.
Wanneer militairen zich presenteren in een optocht, lopen ze altijd vanuit de Sint Jansstraat naar de Grote Markt, waar ze voor het Stadhuis langs kunnen lopen. Zo'n optocht wordt een defilé genoemd. Van een aantal optochten zijn nog beelden beschikbaar, bijvoorbeeld van 28 augustus 1922.
Bommen Berend
strijd en bezetting
Strijd en bezetting: bekijk de volledige Verhalenposter, ontwikkeld door Stichting BeeldBepalend en De Verhalen van Groningen
28 augustus is de datum van het Gronings Ontzet, ook wel Bommen Berend genoemd. Op 28 augustus 1922 was het precies tweehonderdvijftig jaar geleden dat de bisschop van Munster, Bernhard von Galen, zich terugtrok uit de stad. Tijdens deze optocht kwam koningin Wilhelmina samen met haar dochter - prinses Juliana - en haar moeder - prinses Emma - naar de stad Groningen. Niet alleen militairen maar ook verschillende Groningse verenigingen deden mee. De koningin en de prinsessen stonden op het bordes van het Stadhuis aan de westzijde van de Grote Markt en begroetten vanaf hier alle mensen.
De Tweede Wereldoorlog

Een ander historisch defilé vond plaats tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op 29 juni 1940 bracht de Oostenrijker Arthur Seyss-Inquart een bezoek aan de stad. Seyss-Inquart was in deze periode de rijkscommissaris van het bezette Nederland. In de ochtend had hij een overleg met de legeraanvoerders in de regio Groningen. Dit overleg vond plaats in het Scholtenhuis. Seyss-Inquart nam na het overleg het defilé af van alle Duitse militairen die in de stad Groningen gelegerd waren.

Op de Vismarkt en de Grote Markt is concreet te zien hoe de Tweede Wereldoorlog de identiteit van de stad Groningen heeft beïnvloed.

In het GRID hangt een schilderij uit 1907. Uit dit schilderij is af te leiden dat de Vismarkt en de Grote Markt ingrijpend zijn veranderd door de Tweede Wereldoorlog: tijdens de Duitse bezetting en bij de bevrijding door de Canadezen. Veel karakteristieke huizen aan de noord- en de oostzijde van de Grote Markt zijn gesneuveld. In dat opzicht is het zeer bijzonder te noemen dat de Martinikerk de Tweede Wereldoorlog heeft doorstaan.Foto: Gouwenaar, Public domain, via Wikimedia Commons
Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, CC BY-SA 4.0, Koppeling